Ο Γιώργος Δουατζής διαβάζει από το Χρόνου σκιά στο θέατρο Αλεξάνδρεια 1η Φεβρουαρίου 2019