Ο Δημήτρης Γαβαλάς γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1949. Σπούδασε Μαθηματικά, Κυβερνητική και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου σε Μεταπτυχιακές Σπουδές και Ψυχολογία του Βάθους σε Ελεύθερες Σπουδές. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα τα Μαθηματικά, τη Θεμελίωση και τη Διδακτική τους. Αρχικά εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ως Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών ‘Δημόκριτος’. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών. Συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών και σχολικών βιβλίων και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα. Εργάστηκε επίσης στη Βαρβάκειο Σχολή, ενώ σήμερα είναι Σχολικός Σύμβουλος. Τιμήθηκε από τον Δήμο Κορινθίων για το πνευματικό του έργο. Το δοκίμιό του για τον Οδυσσέα Ελύτη έλαβε κρατική διάκριση, ενώ το ποίημα ‘Φανταστική Γεωμετρία’ περιελήφθη στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του Γυμνασίου.       

Δημοσιεύσεις 1: Επιστημονικές – Εκπαιδευτικές

Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά (Ξένα)

 1. A Four-sided View of ‘Function’. For the Learning of Mathematics, 19(2), 38-41,

            1999.

 1. Category Theory and Mathematics Teaching: Conceptual Dimension in Mathematics Teaching. Mentor, 1, 92-101, 1999.
 2. Study of the ‘Teaching System’ According to Systems Theory. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(2), 261-268, 2000.
 3. Reductive-Holistic Cycle: A Model for the Study of the Didactic Procedure. ZDM, 2000/4, 101-106, 2000.
 4. Conceptual Mathematics: An Application to Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 36(5), 497-516, 2005.
 5. From Searle’s Chinese Room to Mathematics Classroom: Technical and Cognitive Mathematics. Studies in Philosophy and Education (Springer), 26, 127-146, 2006/ 2007.

 

Εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά (Ελληνικά)

 1. Προς μιαν Ευρύτερη Άποψη για τη Θεωρητική Πληροφορική. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Ι., τ. Α, 197-210, 1997.
 2. Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με Χρήση της Θεωρίας Κατηγοριών και Τόπων. Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 49-50, 185-204, 1998.
 3. Εκπαίδευση, Κοινωνία Πληροφορίας και Συστημική Μέθοδος. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 47-48, 139-155, 1998.
 4. Οι Απόψεις του Jung για την Εξέλιξη, τη Γνώση και τα Μαθηματικά. Νέα Παιδεία, τ. 85, 52-72, 1998.
 5. Για τη Φύση του Αριθμού: Ο Αριθμός ως Αρχέτυπο. Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Π.Ι., τ. 2, 84-120, 1999.
 6. Η Αίθουσα Μαθηματικών: Από τα Τεχνικά Μαθηματικά στα Μαθηματικά του Νοήματος. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Π.Ι., τ. 5, 22-36, 2001.
 7. Η Τετραπλή Όψη της Συνάρτησης. Ευκλείδης γ΄, 56, 5-19, 2001.
 8. Μαθηματική Παιδεία και Πολιτισμός. Ακροκόρινθος, 4, 207-216, 2003.
 9. Το Σχολείο ως ‘Μανθάνων Οργανισμός’: Νέος Τρόπος Ύπαρξης του Σχολείου στην Εποχή της Πληροφορίας. Ευκλείδης γ΄, 60-61, 113-132, 2004

 

 Εργασίες σε Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Μαθηματικά και Πληροφορική: Αντιρρήσεις στις Νέες Τεχνολογίες. 14ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 273-280, 1997.
 2. Σφαιρική Άποψη των Μαθηματικών. 15ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 70-86, 1998. (Σε συνεργασία).
 3. Θεωρία Κατηγοριών και Σύγχρονη Σκέψη. 17ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 292-301, 2000.
 4. Αναλογική Σκέψη και Μαθηματικά. 18ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 504-513, 2001 (Σε συνεργασία).
 5. Τα Μαθηματικά ως Φυσική Επιστήμη. 19ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 487-497, 2002 (Σε συνεργασία).
 6. Η Συνάρτηση και η Διδακτική της. 20ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 72-81, 2003.
 7. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών του Λυκείου. 21ο Συνέδριο ΕΜΕ, Πρακτικά, 240-250, 2004.

 

Κεφάλαιο σε Βιβλίο

 1. Το Πλαίσιο Αναφοράς της Διαθεματικότητας. Στο Κ. Αγγελάκος (επιμ.) Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Γνώσης στο Ελληνικό Σχολείο. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003. (σ. 18-39).
 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικών: Νέες Δυνατότητες Διδασκαλίας και Μάθησης. Στο Α. Ν. Μπαρκάτσας (επιμ.) Τα Μαθηματικά στην Εποχή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Κωστόγιαννος, Χαλκίδα, 2004. (σ. 49-67). (Σε συνεργασία).

 

Βιβλία

 1. Πρότυπα και Χαρακτήρας Κυβερνητικών Συστημάτων: Συμβολή στη Θεωρητική Κυβερνητική – Ένα Μαθηματικό Μοντέλο. Πάτρα, 1977 και Αθήνα, 1993 . (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 250).
 2. Η Θεωρία Κατηγοριών ως Υποκείμενο Πλαίσιο για τη Θεμελίωση και Διδακτική των Μαθηματικών: Συστημική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης. Πάτρα, 2000. (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 350).
 3. Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 1: Μη-συμβατική Ανάλυση, Ασαφή Σύνολα, Η έννοια της Μη-διακριτότητας. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2005. (σσ. 190).
 4. Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 2: Πρώτη Μύηση στη Θεωρία Κατηγοριών. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2006. (σσ. 330).
 5. Το Αρχέτυπο του Τυχερού Παιχνιδιού: Για την Τύχη, τη Μαντική και τη Συγχρονότητα Σύμφωνα με τις Απόψεις των C. G. Jung και M.- L. von Franz. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006. (σσ. 280). (Σε συνεργασία).
 6. On Number’s Nature. Nova Publishers, NY, 2009 (pp. 70).
 7. Συστημική: Σκέψη και Εκπαίδευση – Συμβολή στο Ζήτημα της Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2011. (σσ. 310).
 8. Αρχετυπικές Μορφογενέσεις. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2012.
 9. Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 3: Για τη Φύση του Αριθμού. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2012. (σσ. 360).
 10. Αρχέτυπο: Η Εξέλιξη μιας Σύλληψης στον Τομέα της Γνώσης. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2015. (σσ. 320).
 11. Κυβερνητική: Αναζητώντας την Ολότητα. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2016. (σσ. 400).

 

 Κρατικά Σχολικά Βιβλία

 1. Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
 2. Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Β΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2015.
 3. Λογική: Θεωρία και Πρακτική για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.
 4. Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2008.
 5. Μιγαδικοί Αριθμοί. Κεφάλαιο στο: Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.

 

Δημοσιεύσεις 2: Λογοτεχνία – Ψυχολογία – Πολιτική

 

 Ποίηση

 1. Σπουδές. Αθήνα, 1973.
 2. Μετάβαση στο Όριο. Αθήνα, 1974.
 3. Ανέλιξη. Αθήνα, 1975.
 4. Δήλος. Αθήνα, 1976.
 5. Εσωτερική Αιμομιξία. Αθήνα, 1977.
 6. Η Πάλη με το Άρρητο. Αθήνα, 1978.
 7. Ελεγείο. Αθήνα, 1979.
 8. Τα Εξωστρεφή. Αθήνα, 1980.
 9. “Η Του Μυστικού Ύδατος Ποίησις“. Αθήνα 1983.
 10. Το Πρόσωπο της Ευτυχίας. Κώδικας, Αθήνα, 1987.
 11. Απλά Τραγούδια για έναν Άγγελο. Κώδικας, Αθήνα, 1988.
 12. Φωτόλυση. Κώδικας, Αθήνα, 1989.
 13. Ακαριαία. Κώδικας, Αθήνα, 1994.
 14. Σύμμετρος Έρωτας Ή Τα Πρόσωπα του Αγγέλου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1996
 15. Άγγελος Εσωτερικών Υδάτων. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1998.
 16. Το Λάμδα του Μέλλοντος. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2003.
 17. Ποιήματα 1973-2003: Επιλογή. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2004.
 18. Ου Παντός Πλειν. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006.
 19. Στη Σιωπή του Νου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2013.
 20. Δίχως Μαγνητόφωνα Φωνόγραφους Δίσκους και Μαγνητοταινίες. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2016.

 

Δοκίμιο

 1. Η Εσωτερική Διαλεκτική στη «Μαρία Νεφέλη» του Οδυσσέα Ελύτη. Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1987. (σσ. 94).
 2. Ψυχο-Κυβερνητική και Πολιτική: Αναλυτική Θεώρηση του Πολιτικού Φαινομένου. Κώδικας, Αθήνα, 1989. (σσ. 40).
 3. Αισθητική και Κριτική Θεωρία των Αρχετύπων: Θεωρητικά Κείμενα και Εφαρμογές. Κώδικας, Αθήνα, 1999. (σσ. 202).

 

Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια

 1. Nicoll, M. Ψυχολογικά Σχόλια στη Διδασκαλία του Γκουρτζίεφ. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1997. (σσ. 96).

*

* *

Δημοσίευσε επίσης πλήθος άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά για θέματα εκπαίδευσης, πολιτικής, λογοτεχνίας κτλ. Ενδεικτικά: 

Μαθηματική Παιδεία και Πολιτισμός. Ακροκόρινθος, 4, 207-216, 2003.

Category Theory as Background for the Foundation and Teaching of Mathematics. ΙCTM 1998 (Poster).

Systemic Study of the Teaching System. ICTM 1998 (Poster).

Τα Μαθηματικά στην Ποίηση: Συμβολή στη Διαθεματικότητα. 23ο Συνέδριο ΕΜΕ, 2006 (Poster).

Ο Βυθισμένος Κόσμος των Αρχετύπων. Το Βήμα, 10-8-1997.

Η Διπλή Παρουσία των Αριθμών (Η Θεωρία Αριθμών στα Βιβλία Λυκείου). Το Βήμα, 2-8-98.

Θεωρία Κατηγοριών και Θεμελίωση των Μαθηματικών. Ελευθεροτυπία, 13-2-2001.

Θέματα από τη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Κορινθιακή Ημέρα, σειρά 3 άρθρων 26/5/ – 30/5/2005.

Θέματα από τη Σύγχρονη Εκπαίδευση: Διαθεματικότητα. Κορινθιακή Ημέρα, σειρά 12 άρθρων 7/6/ – 6/10/2005.

Νέες Κατευθύνσεις στην Παιδεία και Νέες Τεχνολογίες. Κορινθιακή Ημέρα, σειρά 10 άρθρων 3/11/2005 – 5/1/2006.

Ο Ηλεκτρονικός Δάσκαλος (Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση). Το Βήμα, 26-10-1997.

Μαθηματικά και Κομπιούτερ (Το Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ/ Γραφικά Υπολογιστών στο Γυμνάσιο). Το Βήμα, 4-7-1999.

Α-νόητα Μαθηματικά/ Μαθηματικά του Αφρού (Διδακτική και Εξετάσεις Μαθηματικών). Το Βήμα, 25-5-2008.  

Αρχική Πρόταση για μια Μαθηματικοποίηση του Ποιητικού Φαινομένου. Πρακτικά Α΄ Συμποσίου Νεοελληνικής Ποίησης, τ. 2, Γνώση, Αθήνα, 1983.

Ποίηση και Μαθηματικά: Το Παράδειγμα του Ελύτη – Πρώτη Προσέγγιση. Ευκλείδης Α΄, ΕΜΕ, τ. κθ (20), Αθήνα, 1996.

Παιδικότητα. Υδρία, τ. 20, Πάτρα, 1978.

Η Ποίηση στον Σύγχρονο Κόσμο: Αναφορά στον Ελύτη – Ένα Ποιητή για το Μέλλον. Ακροκόρινθος, τ. 3, Κόρινθος, 1997.

Ο Ερωτικός Νίκος Γρηγοριάδης. Αφιέρωμα στον Νίκο Γρηγοριάδη, Βιβλιοθήκη της ΠΕΦ, Αθήνα, 1997.

Ένας Καλλιτέχνης της Ζωής. Στη συλλογική έκδοση Το Καρότσι. Εκάτη, Αθήνα, 1998. (Για τον Κώστα Νικολάκη)

Ο Ποιητής Γιώργος Σεφέρης και το Αρχέτυπο του Γερο-σοφού, Περίτεχνο, τ. 5, Αθήνα, 2000.

Η Επικαιρότητα του Γκουρτζίεφ (Για το Βιβλίο περί Γκουρτζίεφ). Το Βήμα, 26-9-1999.

κ.ά.