Για νέους συγγραφείς

1. Μπορείτε να υποβάλετε αντίγραφο του έργου σας με e-mail στη διεύθυνση:
stixiseditions@gmail.com

2. Απαραιτήτως πρέπει να στείλετε βιογραφικό και εργογραφία (αν υπάρχει), με τον αριθμό
τηλεφώνου σας, και στην περίπτωση πεζογραφίας, σύντομη περίληψη του έργου.

3. Γίνονται δεκτές προτάσεις για όλα τα είδη έργων, όπως συλλογές διηγημάτων, ποιημάτων,
νουβέλες, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, δοκίμια κ.ά.

4. Απάντηση για την αποδοχή ή μη του έργου σας θα έχετε εντός δύο μηνών από την υποβολή του.
Σε περίπτωση αποδοχής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να ενημερωθείτε για τους όρους της
έκδοσης.