Γιώργος Δουατζής και Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ διαβάζουν τους Αντικατοπτρισμούς στο
θέατρο Αλεξάνδρεια 1 Φεβρουαρίου 2019

 Α΄Μέρος  

Β΄Μέρος